top of page

Dự luật Thượng viện 608

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2019, Thống đốc Kate Brown đã ký Dự luật Thượng viện 608 thành luật. Đạo luật lịch sử này sẽ bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất vô cớ và tiền thuê nhà tăng quá mức. 

Bạn đang tự hỏi đoạn văn của Thượng viện Bill 608 có ý nghĩa gì đối với bạn? Hãy xem các tài nguyên bên dưới để tìm hiểu thêm về dự luật. 

SB 608 KB.jpg
bottom of page