top of page

Ai là Ngôi nhà ổn định cho các Gia đình Oregon?

Chúng tôi là những người ủng hộ nhà ở, liên đoàn lao động, chuyên gia giáo dục và y tế, doanh nghiệp và công dân tin tưởng vào sự ổn định của nhà ở. Chúng tôi là một liên minh đa dạng gồm những người và tổ chức nhận ra cơ hội của Oregon để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và đảm bảo tương lai của chúng ta. Chúng tôi tin rằng mọi người dân Oregon đều xứng đáng có được sự ổn định trong gia đình và...

#CHỈNH LÝTẠI VÌ

Chúng tôi tin vào 

đó là điều tốt nhất cho tiểu bang của chúng ta.

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

THAM GIA LIÊN MINH

bottom of page